Bakgrunn.

 

For fleire år sidan blei draumen om ei ny drakt satt ut i livet. Etter å ha gått på skattejakt i den jærske kultur, natur og historie, blei Skattedrakta forma. Her er verdier som har stor betydning og som er gitt oss i arv. I løpet av prosessen fann eg diktet "Tileigning" av

Åse Marie Nesse, som på mange vis set ord på den arven eg ynskjer å formidle gjennom symbola på drakta. "Vårt usynlege gull".

Photo15.jpg